Giấy thí nghiệm

Giấy congo đỏ
Liên hệ

Giấy congo đỏ

Giấy phenolphtalein
Giấy quỳ tím
Liên hệ

Giấy quỳ tím

Ống chiết béo thimble
Giấy lọc định tính
Giấy lọc định lượng
Giấy lọc tờ 60x60cm
Giấy cân
Liên hệ

Giấy cân

Giấy pH 3.8 - 5.5
Liên hệ

Giấy pH 3.8 - 5.5

Giấy pH 1-14
Liên hệ

Giấy pH 1-14

Màng parafilm Mỹ
Liên hệ

Màng parafilm Mỹ

Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682