Giấy pH 1-14

Liên hệ
Còn hàng
Giấy pH

Giấy pH 1-14: 80 tờ / tệp, 50 tệp/hộp

 

 

Ứng dụng: đo pH dải từ 1 đến 14 (tương ứng 14 màu trên bảng màu)

Cách đo:

Nhúng giấy pH vào dung dịch mẫu cần đo

Chờ cho giấy lên màu ổn định

So màu theo bảng màu trong tệp

Đọc kết quả theo số in trên bảng màu

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682