Giấy phenolphtalein

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Giấy phenolphtalein ứng dụng để nhận biết tính bazơ của dung dịch mẫu thử.

- Nếu giấy phenolphtalein chuyển sang màu hồng: dung dịch có tính bazơ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682