Hóa chất cơ bản

Zinc powder Zn
Liên hệ

Zinc powder Zn

Zinc oxide ZnO
Liên hệ

Zinc oxide ZnO

Zinc nitrate hexahydrate Zn(NO3)2.6H2O
Zinc Chloride ZnCl2
Liên hệ

Zinc Chloride ZnCl2

Zinc acetate C4H6O4Zn.2H2O
Xylene C8H10
Liên hệ

Xylene C8H10

Vanlilin C8H8O3
Liên hệ

Vanlilin C8H8O3

Vanadium pentoxide V2O5
Tween-80
Liên hệ

Tween-80

Tween-20
Liên hệ

Tween-20

Triiodomethane CHl3
Liên hệ

Triiodomethane CHl3

Triethylenetramine C6H18N4
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682