Môn Sinh học

Máy đo huyết áp điện tử
Máy đo huyết áp cơ
Hệ thống đòn ghi
Bộ giâm ghép chiết cành
Bộ đồ mổ
Liên hệ

Bộ đồ mổ

Mô hình sinh học
Tiêu bản hiển vi
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682