Mô hình sinh học

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Danh mục một số mô hình sinh học 

Tên hàng

Ghi chú

MÔ HÌNH SINH HỌC LỚP 6

KÍCH THƯỚC HỘP

MH cấu tạo Thân cây

35x26x15

MH cấu tạo Lá cây

46x25x17

MH cấu tạo Rễ cây

55x17x13

MH cấu tạo Hoa đào

21x21x35

Tiêu bản vi thực vật

 

MÔ HÌNH ĐỊA LÝ LỚP 6

 

MH Sông và lưu vực sông

46x33x16

MH Cao nguyên và Bình nguyên

54x24x18

MÔ HÌNH LỊCH SỬ LỚP 6

 

Bộ phục chế hiện vật cổ

35x26x15

MÔ HÌNH SINH HỌC LỚP 7

 

MH cấu tạo Thỏ nhà

48x20x32

MH cấu tạo Chim Bồ Câu

49x18x28

MH cấu tạo Cá chép

46x15x22

MH cấu tạo Tôm sông

54x24x22

MH cấu tạo Ếch đồng

45x36x25

MH cấu tạo Thằn lằn

73x22x21

MH cấu tạo Châu chấu

60x33x21

MH cấu tạo Cá lưỡng tiêm

 

MH xương chim

 

MH năm não động vật

 

MÔ HÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7

 

MH cấu tạo con Gà

37x23x28

MH cấu tạo con Lợn

52x26x30

MÔ HÌNH MÔN SINH LỚP 8

 

Mô hình cấu tạo Nửa cơ thể người

69x42x29

Mô hình cấu tạo  Mắt  người

46x33x30

Mô hình cấu tạo Tai người

37x22x23

Mô hình cấu tạo Xương người

46x23x16

MH cấu tạo Tuỷ sống

45x32x30

MH cấu tạo Bán cầu Đại não người

18x18x18

Tiêu bản vi nhân thể

 

MH cấu tạo Da người

 

MH cấu tạo Tim người

 

MH cấu tạo Hệ bài tiết Nam

 

MH cấu tạo Hệ bài tiết Nữ

 

MH cấu tạo Phế nang người

 

MH cấu tạo Thanh quản người

 

MH cấu tạo quả Thận người

 

MH cấu tạo Cơ người

 

MH cấu tạo Răng người

 

MH cấu tạo Hệ tiêu hóa

 

MH cấu tạo Hệ Thần kinh

 

MH cấu tạo hoạt động cánh tay người

 

MH cấu tạo Gan người

 

MH cấu tạo Hệ sinh dục Nam

 

MH cấu tạo Hệ sinh dục Nữ

 

MH cấu tạo Trụ não người

 

MH cấu tạo Tuần hoàn động

 

MÔ HÌNH SINH HỌC LỚP 9

 

MH Cấu trúc không gian ADN

30x30x30

MH Phân tử ARN

38x18x18

MH Tổng hợp ARN

73x22x22

MH tự nhân đôi của phân tử ADN

32x22x13

MH Tổng hợp Protein

94x30x22

Thùng gỗ đựng 5 mô hình

 

Bảng gắn mô hình tự nhân đôi phân tử ADN (1,2x2x4)m

 

Đồng kim loại tính xác suất

 

MÔ HÌNH SINH HỌC LỚP 10

 

MH Tế bào Động vật

 

MH Tế bào Thực vật

 

MH những diễn biến cơ bản của Nhiễm Sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân I, giảm phân II

 

MH cấu trúc không gian ADN

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682