Giấy cân

Liên hệ
Còn hàng
Giấy cân

Giấy cân

Mô tả:

Giấy vuông: 500 tờ/hộp, có 3 loại để lựa chọn

- 8x8 cm;

- 10x10cm;

- 12.5x12.5cm

 

Ứng dụng:

Cân mẫu

Sử dụng 1 lần

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682