Cồn kế Pháp, Đức

Liên hệ
Còn hàng
Tỷ trọng kế đo độ cồn

Danh sách các loại Cồn kế thông dụng

 

Code

CỒN KẾ

Hãng SX

H850256

Cồn kế 0-100%

Amarell-Đức

H850320

Cồn kế 0-25 %

Amarell-Đức

H850290

Cồn kế 0-70 %

Amarell-Đức

H850274

Cồn kế 0-100%, có nhiệt kế 0 đến 40oC

Amarell-Đức

H850342

Cồn kế 0-15%

Amarell-Đức

H850142

Cồn kế 65-100%, chia vạch 0.2C

Amarell-Đức

H848178s

Cồn kế 90-100%, chia vạch 0.1C

Amarell-Đức

     

0910FC000/20-qp

Cồn kế 0-10 : 0.1% vol Tp.20oC - 0910FC000/20qp

Alla-Pháp

0530FC000/20-qp

Cồn kế 0-35 : 0.5% vol Tp.20oC - 0530FC000/20-qp

Alla-Pháp

0530FC035/20-qp

Cồn kế 35-70 : 0.5% vol Tp.20oC

Alla-Pháp

0530TP035/20-qp

Cồn kế 35-70 : 0.5%, có nhiệt kế 0+40ºC

Alla-Pháp

0530FC070/20-qp

Cồn kế 70-100 : 0.5% vol Tp.20oC - 0530FC070/20-qp

Alla-Pháp

0530TP070/20-qp

Cồn kế có nhiệt kế 70-100 : 0,5%, có nhiệt kế 0+40oC - 0530TP070/20-qp

Alla-Pháp

0500FG000/20-qp

Cồn kế 0-100 : 1 Tp 20ºC,FR

Alla-Pháp

0500TP000/20-qp

Cồn kế 0-100 : 1%, có nhiệt kế 0-40oC - 0500TP000/20-qp

Alla-Pháp

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682