Baume kế Đức

Liên hệ
Còn hàng
Baume tỷ trọng kế

Danh sách baume kế thông dụng

Code

BAUME KẾ

Hãng SX

H842400

Baume kế  0-10 chia 1/1

Amarell-Đức

H843100

Baume kế  0-30 chia 1/1

Amarell-Đức

H843198

Baume kế  0-70 chia 1/1

Amarell-Đức

H842810

Baume kế  0-20 chia 1/1

Amarell-Đức

H842814

Baume kế  20-40 chia 1/1

Amarell-Đức

H842818

Baume kế  40-60 chia 1/1

Amarell-Đức

H842820

Baume kế  50-70 chia 1/1

Amarell-Đức

     

0100FG010/15-qp

Baume kế  0-10 : 0.1°  Tp 15°C - 0100FG010/15-qp

Alla-Pháp

0160FG015/15-qp

Baume kế  0-15 : 0.1°Bé  Tp 15°C   0160FG015/15-QP

Alla-Pháp

0300FG030/15-qp

Baume kế   0-30 : 0.5°Bé Tp 15°C  0300FG030/15-qp

Alla-Pháp

0400TB050/15-qp

Baume kế 0-50 : 1°Bé  Tp 15°C

Alla-Pháp

0300FG060/15-qp

Baume kế 30-60 : 0,5°  Tp 15°C - 0300FG060/15-qp

Alla-Pháp

0400TB070/15-qp

Baume kế 0-70 : 1°Tp 15°C - 0400TB070/15-qp

Alla-Pháp

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682