Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Danh sách kit test nhanh, 20 kit/hộp:

 

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc Zearalenone-ZON 60ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc Deoxynivalenol-DON 200ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc T-2 Toxin 100ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc Fumonisin B1 10ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc Aflatoxin Tổng 5ppb, 10ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc AflatoxinB1 5ppb

- Test nhanh kiểm tra dư lượng kiểm độc tố nấm mốc Ochatoxin A

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682