Test nhanh kiểm tra dư lượng kháng sinh

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

TT

Tên Bộ Kit

Sản phẩm

Mô tả

A

Antibiotic residue - Milk- Kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc kháng sinh trong sữa

1

Kit test Streptomycine

STP (150 ppb)

Streptomycine (Milk) Test

2

Kit test CAP

CAP (0.3 ppb)

Chloramphenicol (Milk) Test

3

Kit test Sulfamethazine

SDM (100 ppb)

Sulfamethazine (Milk) Test

4

Kit test Tylosin

TYL (50 ppb)

Tylosin (Milk) Test

5

Kit test Cephapirin

CEP (60 ppb)

Cephapirin (Milk) Test

6

Kit test Ceftiofur

CEF (100 ppb)

Ceftiofur (Milk) Test

7

Kit test Gentamycin

GEN (50 ppb)

Gentamycin (Milk) Test

8

Kit test Peniciline

PEN (4 ppb)

Penicillin (Milk) Test

9

Kit test Tetracyline

TET (100 ppb)

Tetracycline (Milk) Test

10

Kit test Quinolone

QLN (50 ppb)

Quinolone (Milk) Test

11

test Beta-lactam

BETA-LACTAM

Beta-Lactam Test

12

Kit test melamine

MELAMINE (1 ppm)

Melamine (Milk,Feed,Egg) Test

B

Antibiotic residue - Honey-kiểm tra dư lượng kháng sinh mật ong

1

Kit test Streptomycine

STP (20 ppb)

Streptomycine (Honey) Test

2

Kit test CAP

CAP (0.3 ppb)

Chloramphenicol (Honey) Test

3

Kit test Sulfamethazine

SDM (20 ppb)

Sulfamethazine (Honey) Test

4

Kit test Tylosin

TYL (50 ppb)

Tylosin (Honey) Test

5

Kit test Tetracyline

TET (20 ppb)

Tetracycline (Honey) Test

6

Kit test Quinolone

QLN (20 ppb)

Quinolone (Honey) Test

C

Antibiotic residue - Aquatic product-kiểm tra dư lượng kháng sinh thủy sản

1

Kit test CAP

CAP (0.3 ppb)

Chloramphenicol (Aquatic) Test

2

Kit test Sulfamethazine

SDM (100 ppb)

Sulfamethazine (Aquatic) Test

3

Kit test Peniciline

PEN (4 ppb)

Penicillin (Aquatic) Test

4

Kit test Streptomycine

STP (100 ppb)

Streptomycin (aquatic) Test

5

Kit test Tetracyline

TET (20 ppb)

Tetracycline (Aquatic) Test

6

Kit test Quinolone

QLN (20 ppb)

Quinolone (Aquatic) Test

D

Antibiotic residue - Tissue- kiểm tra dư lượng kháng sinh trong thịt

1

Kit test CAP

CAP (0.3 ppb)

Chloramphenicol (Tissue) Test

2

Kit test Sulfamethazine

SDM (100 ppb)

Sulfamethazine (Tissue) Test

3

Kit test Peniciline

PEN (4 ppb)

Penicillin (Tissue) Test

4

Kit test Tetracyline

TET (100 ppb)

Tetracycline (Tissue) Test

5

Kit test Quinolone

QLN (20 ppb)

Quinolone (Tissue) Test

E

Antibiotic residue - Egg-kiểm tra dư lượng kháng sinh trong trứng

1

Kit test Sulfamethazine

SDM (100 ppb)

Sulfamethazine (Egg) Test

2

Kit test Tetracyline

TET (100 ppb)

Tetracycline (Egg) Test

3

Kit test Quinolone

QLN (100 ppb)

Quinolone (Egg) Test

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682