Ống nghiệm phi 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25mm

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Ống nghiệm các kích thước: 

Ống nghiệm không vành 10x100mm

Ống nghiệm không vành 16x100mm, 11ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 16x125mm, 15ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 16x150mm, 20ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 18x150mm, 27ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 20x150mm, 34ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 22x175mm, 50ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 25x150mm, 55ml, có mark, 72 cái/hộp
Ống nghiệm không vành 25x200mm, 70ml, có mark, 72 cái/hộp

 

 

 

 


 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682