Ống nghiệm có nắp vặn

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Ống nghiệm có nắp vặn các kích thước:

Ống nghiệm nắp vặn đen 13x100mm, 9ml, mark trắng, 144 cái/hộp

Ống nghiệm nắp vặn đen 16x100mm, 11ml, mark trắng, 144 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 16x150mm, 20ml, mark trắng, 144 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 20x150mm, 34ml, mark trắng, 96 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 22x175mm, 50ml, mark trắng, 48 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 25x150mm, 55ml, mark trắng, 48 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 25x200mm, 70ml, mark trắng, 48 cái/hộp
Ống nghiệm nắp vặn đen 38x200mm, 170ml, mark trắng, 48 cái/hộp
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682