Ống chuẩn

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Danh sách một số dung dịch chuẩn cung cấp:

Dung dịch chuẩn AgNO3 0.1 N
Dung dịch chuẩn C2H2O4 0.1 N
Dung dịch chuẩn EDTA 0.05 N
Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1 N
Dung dịch chuẩn HCl 0.1N
Dung dịch chuẩn HNO3 0.1 N
Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1 N
Dung dịch chuẩn KOH 0.05N
Dung dịch chuẩn Na2B4O7 0.1 N
Dung dịch chuẩn Na2CO3 0.05 N
Dung dịch chuẩn Na2CO3 0.1 N
Dung dịch chuẩn Na2S2O3 0.1 N
Dung dịch chuẩn NaCl 0.1 N
Dung dịch chuẩn NaOH 0.1 N

DUng dịch chuẩn NH4SCN 0,1N

 

 

Cách pha dung dịch chuẩn:

- Đổ hóa chất trong ống (rắn hoặc lỏng tùy loại) vào bình định mức 1 lit

- Thêm nước cất, tráng ống cho sạch (đảm bảo đã lấy hết hóa chất còn lại trong ống)

- Lắc đều cho tan và định mức bằng nước cất đến vạch 1 lit

- Lắc đêu cho đồng nhất, thu được 1 lít dung dịch chuẩn có nồng độ như trên bao bì

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682