Pipet thẳng, pipet bầu

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Pipet thẳng: 0.5ml, 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50ml

Pipet bầu: 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 10ml, 15ml, 20ml, 25ml, 50ml

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Không có sản phẩm nào cùng loại

Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682