Micropipet

Liên hệ
Còn hàng
micropipet

Micropipet cố định, micropipet điều chỉnh, micropipet nhiều kênh

Úng dụng: lấy chính xác thể tích mẫu nhất định.

Danh sách lựa chọn:

Micropipet Mini Fix 5ul 
Micropipet Mini Fix 10ul 
Micropipet Mini Fix 20ul 
Micropipet Mini Fix 25ul 
Micropipet Mini Fix 50ul 
Micropipet Mini Fix 100ul 
Micropipetg Mini Fix 200ul 
Micropipet Mini Fix 250ul 
Micropipet Mini Fix 500ul
Micropipet Mini Fix 1000ul 
Micropipet 0.1-2.5ul 
Micropipet 0.5-10ul 
Micropipet 10-100ul 
Micropipet  100-1000ul 
Micropipet  2-20 Ul 
Micropipet  20-200ul 
Micropipet  5-50ul
Micropipet  1-5ml 
Micropipet  1-10ml
Micropipet 8 kênh 0.5-10ul
Micropipet 8 kênh 5-50ul 
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Không có sản phẩm nào cùng loại

Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682