Cốc TT có mỏ 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml

Liên hệ
Còn hàng
Cốc đốt thấp thành

Cốc đốt có mỏ

- Mô tả:

Thang chia rõ

Độ dày đồng nhất, bền dưới tác động nhiệt, va chạm...

Cốc có mỏ rất thuận tiện khi rót

 

-  Ứng dụng:

Thí nghiệm ở nhiệt độ cao

 

- Dung tích lựa chọn:

50ml; 100ml; 250ml; 400ml, 500ml; 600ml; 1000ml; 2000ml...

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682