Bình cầu cổ nhám 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml

Liên hệ
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Bình cầu cổ nhám đáy tròn: 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml...

Bình cầu cổ nhám đáy bằng: 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml...

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Zalo Chị Tuyết 0916131000 Chị Hương 0972839682